κοσκινίζω

Μεταφράσεις

κοσκινίζω

passer au tamisriddle, sieve (kosci'nizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
περνάω κτ από κόσκινο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close