κοστολογώ

Μεταφράσεις

κοστολογώ

price (kostolo'ɣo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δίνω μια τιμή για κτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close