κοτυληδόνα

Μεταφράσεις

κοτυληδόνα

cotyledon

κοτυληδόνα

cotylédon
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close