κουβάρι

Μεταφράσεις

κουβάρι

ball (ku'vari)
ουσιαστικό ουδέτερο
τυλιγμένο νήμα ένα κουβάρι μαλλί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close