κουβαλώ

Μεταφράσεις

κουβαλώ

carry, cart

κουβαλώ

porter, trimbaler, trimballer

κουβαλώ

нести
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close