κουδούνισμα

Μεταφράσεις

κουδούνισμα

(ku'ðunizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
ο ήχος από κουδούνι το κουδούνισμα του τηλεφώνου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close