κουλτούρα

Μεταφράσεις

κουλτούρα

kultuurثقافةkulturaKulturcultivation, culture, raising, tillage, workingculturakulttuurikultúracultura文化문화colo, culturabeschaving, bewerking, bouw, cultuurkulturaculturaкультураkulturakulturkültürcultureкултура文化文化kulturתרבותวัฒนธรรม (kul'tura)
ουσιαστικό θηλυκό
πολιτισμός, παιδεία
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close