κουλτούρα

Μεταφράσεις

κουλτούρα

kultuurثقافةkulturaKulturcultivation, culture, raising, tillage, workingculturakulttuurikultúracultura文化문화colo, culturabeschaving, bewerking, bouw, cultuurkulturaculturaкультураkulturakulturkültürวัฒนธรรม文化culturekulturкултура文化תרבות (kul'tura)
ουσιαστικό θηλυκό
πολιτισμός, παιδεία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close