κουλόμπ

Μεταφράσεις

κουλόμπ

coulomb
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close