κουμπότρυπα

Μεταφράσεις

κουμπότρυπα

buttonhole (ku'mbotripa)
ουσιαστικό θηλυκό
η τρύπα σε ρούχο, όπου μπαίνει το κουμπί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close