κουμπώνω

Μεταφράσεις

κουμπώνω

button (ku'mbono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κλείνω ρούχο με κουμπιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close