κουνιέμαι

Μεταφράσεις

κουνιέμαι

bougerswing (ku'ɲeme)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
1. μετακινούμαι Δεν κουνήθηκε κανείς.
2. δραστηριοποιούμαι Κουνήσου! Αργήσαμε!
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close