κουπαστή

Μεταφράσεις

κουπαστή

gunwale (kupa'sti)
ουσιαστικό θηλυκό
το οριζόντιο μέρος που ενώνει τα κάγκελα σκάλας ή μπαλκονιού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close