κουρελιάζω

Μεταφράσεις

κουρελιάζω

(kure'ʎazo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
σκίζω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close