κουρελιασμένος

Μεταφράσεις

κουρελιασμένος

(kureʎa'zmenos) αρσενικό

κουρελιασμένη

(kureʎa'zmeni) θηλυκό

κουρελιασμένο

ragged (kureʎa'zmeno) ουδέτερο
επίθετο
σκισμένος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close