κουσούρι

Μεταφράσεις

κουσούρι

defect (ku'suri)
ουσιαστικό ουδέτερο οικείο
ελάττωμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close