κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

Μεταφράσεις

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

صُنْدُوقُ الوَارِدُ

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

příchozí pošta

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

indbakke

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

Inbox

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

inbox

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

bandeja de entrada

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

saapuneet-kansio

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

boîte de réception

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

ulazna pošta

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

posta in arrivo

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

書類受け

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

받은 편지함

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

inbox

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

innboks

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

skrzynka odbiorcza

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

caixa de entrada

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

входящая почта

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

inkorg

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

แฟ้มในเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เก็บข้อความที่ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

gelen kutusu

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

hộp thư đến

κουτί εισερχόμενων μηνυμάτων

收件箱
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close