κουτσουλιά

Μεταφράσεις

κουτσουλιά

(kutsu'ʎa)
ουσιαστικό θηλυκό
περιτώμματα πουλιών κουτσουλιά περιστεριού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close