κουτσό

Μεταφράσεις

κουτσό

hopscotchcloche-pied
ουσιαστικό ουδέτερο
παιχνίδι που πηδάμε στο ένα πόδι παίζω κουτσό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close