κουφαίνομαι

Μεταφράσεις

κουφαίνομαι

(ku'fenome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
σταματάω να ακούω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close