κουφαίνω

Μεταφράσεις

κουφαίνω

abasourdir, assourdir (ku'feno)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω κπ να μην ακούει
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close