κοφίνι

Μεταφράσεις

κοφίνι

basket, pannier (ko'fini)
ουσιαστικό ουδέτερο
πανέρι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close