κοφτά

Μεταφράσεις

κοφτά

curtly
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close