κοχλίας

Μεταφράσεις

κοχλίας

cochlea, screw, snail

κοχλίας

escargot, vis
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close