κοχύλι

Μεταφράσεις

κοχύλι

coquillageshell外殼ShellPowłokiShellShellShell外壳ShellShellShellShellシェル (ko'çili)
ουσιαστικό ουδέτερο
θαλασσινό με όστρακο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close