κούνημα

Μεταφράσεις

κούνημα

hochementschuddenלנערเขย่าيهزSchüttelnrysteshake ('kunima)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. ταρακούνημα το κούνημα του αυτοκινήτου
2. γνέψιμο το κούνημα του κεφαλιού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close