κούρνια

Μεταφράσεις

κούρνια

perch, roost
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close