κούτα

Μεταφράσεις

κούτα

('kuta)
ουσιαστικό θηλυκό
μεγάλο χαρτονένιο κουτί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close