κράμβη

Μεταφράσεις

κράμβη

turnip, cabbage, rape
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close