κράση

Μεταφράσεις

κράση

physique ('krasi)
ουσιαστικό θηλυκό
η φυσική και ψυχολογική κατάσταση προσώπου έχω είμαι γερή κράση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close