κράτησα

Μεταφράσεις

κράτησα

held, kept
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close