κράτος

Μεταφράσεις

κράτος

state, realmÉtatארץstaatгосударствоMitgliedสมาชิกMedlemmembroعضوMedlem ('kratos)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. η χώρα δημοκρατικό κράτος
2. η κυβέρνηση, οι αρχές
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close