κρέας

Μεταφράσεις

κρέας

Fleischmeatviandecarnecarneلـَحْمُmasokødlihameso고기vleeskjøttmięsocarneмясоköttเนื้อetthịtмесоבשר ('kreas)
ουσιαστικό ουδέτερο
σάρκα κυρίως ζώου τρώω κρέας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close