κρίμα

Μεταφράσεις

κρίμα

pity, shame
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close