κρίνομαι

Μεταφράσεις

κρίνομαι

('krinome)
ρήμα κτητική (αντωνυμία)
καθορίζομαι Η έκβαση του αγώνα κρίθηκε τo τελευταίo λεπτό.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close