κρίνω εσφαλμένα

Μεταφράσεις

κρίνω εσφαλμένα

špatně odhadnout

κρίνω εσφαλμένα

fejlbedømme

κρίνω εσφαλμένα

falsch beurteilen

κρίνω εσφαλμένα

misjudge

κρίνω εσφαλμένα

juzgar mal

κρίνω εσφαλμένα

arvioida väärin

κρίνω εσφαλμένα

se méprendre

κρίνω εσφαλμένα

pogrešno procijeniti

κρίνω εσφαλμένα

giudicare male

κρίνω εσφαλμένα

判断を誤る

κρίνω εσφαλμένα

잘못된 판단을 하다

κρίνω εσφαλμένα

verkeerd beoordelen

κρίνω εσφαλμένα

feilvurdere

κρίνω εσφαλμένα

mieć błędne mniemanie

κρίνω εσφαλμένα

julgar mal

κρίνω εσφαλμένα

недооценить

κρίνω εσφαλμένα

felbedöma

κρίνω εσφαλμένα

ตัดสินใจผิด

κρίνω εσφαλμένα

yanlış hüküm vermek

κρίνω εσφαλμένα

đánh giá sai

κρίνω εσφαλμένα

误判断
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close