κραιπάλη

Μεταφράσεις

κραιπάλη

orgy, binge drinking

κραιπάλη

flámování

κραιπάλη

svir

κραιπάλη

Rauschtrinken

κραιπάλη

humalahakuinen juominen

κραιπάλη

beuverie

κραιπάλη

pijanka

κραιπάλη

grande bevuta

κραιπάλη

飲み騒ぐこと

κραιπάλη

폭음

κραιπάλη

zuippartij

κραιπάλη

rangel

κραιπάλη

upijanie się

κραιπάλη

пьянство

κραιπάλη

intensivkonsumtion av alkohol

κραιπάλη

การดื่มเหล้ามากเกินไป

κραιπάλη

ölçüsüz içme

κραιπάλη

cuộc chè chén say sưa

κραιπάλη

狂饮
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close