κρατήσεις

Μεταφράσεις

κρατήσεις

(kra'tisis)
ουσιαστικό θηλυκό πληθυντικός
το μέρος του μισθού για σύνταξη κ.λπ. κρατήσεις μισθού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close