κραταιός

Μεταφράσεις

κραταιός

potent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close