κρατικοποίηση

Μεταφράσεις

κρατικοποίηση

nationalization

κρατικοποίηση

nationalisation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close