κρατούμενη

Μεταφράσεις

κρατούμενη

detainee
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close