κρατούμενος

Μεταφράσεις

κρατούμενος

(kra'tumenos) αρσενικό

κρατούμενη

detainee, prisonerdétenuзаключенныйvězeň죄수gevangeneGefangenerзатворникאסירfånge囚犯prigionierowięzieńVankiسجينนักโทษ囚犯囚人prisioneirofange (kra'tumeni) θηλυκό
ουσιαστικό
φυλακισμένος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close