κρησαρίζω

Μεταφράσεις

κρησαρίζω

filter, sieve
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close