κριτήριο

Μεταφράσεις

κριτήριο

criterionمِعْيارkritériumkriteriumKriteriumcriteriokriteericritèrekriterijcriterio基準기준criteriumkriteriumkryteriumcritérioкритерийkriteriumเกณฑ์ölçüttiêu chí标准критерий標準קריטריון (kri'tirio)
ουσιαστικό ουδέτερο
ενδεικτικό στοιχείο για να κρίνουμε κτ ή κπ οικονομικά κριτήρια
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close