κριτής

Μεταφράσεις

κριτής

judge (kri'tis)
ουσιαστικό αρσενικό
αυτός που κρίνει και αναγγέλλει απόφαση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close