κριτικάρω

Μεταφράσεις

κριτικάρω

critiquerbekritiseren批评kritiseracriticarkritiserecriticizekritizovatкритиковать비판krytykowaćkritisierencriticare批評criticarانتقاد (kriti'karo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
σχολιάζω κτ ή κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close