κριτική

Μεταφράσεις

κριτική

criticism, reviewkritikocritiqueKritikresenha, críticaنَقْدkritikakritikcríticakritiikkikritikacritica批判비평kritiekkritikkkrytykaкритикаkritikการวิจารณ์eleştirisự phê phán批评 (kriti'ci)
ουσιαστικό θηλυκό
σχόλιο, γνώμη πάνω σε κτ κάνω κριτική σε κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close