κριτσανιστός

(προωθήθηκε από κριτσανιστό)
Μεταφράσεις

κριτσανιστός

(kritsani'stos)
επίθετο

κριτσανιστή

(kritsani'sti) θηλυκό

κριτσανιστό

(kritsani'sto) ουδέτερο
επίθετο
τραγανός κριτσανιστά τσιπς
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close