κρουστό

Μεταφράσεις

κρουστό


ουσιαστικό ουδέτερο
κρουστό όργανο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close