κρυοπάγημα

Μεταφράσεις

κρυοπάγημα

frostbite
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close