κρυσταλλοτρίοδος

Μεταφράσεις

κρυσταλλοτρίοδος

transistor
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close